Gekalligrafeerd paneel, Nat.museum Fryslân

Oorkonde

Interreligieus gebedenboek

Oorkonde (detail)

grafsteen

Logo kledingzaak Swaan's Leeuwarden

Opdrachtenboekje bij rariteitenkabinet, Nat.Museum

Pagina uit het logboek van kapitein Severein